esotemp.vse.cz je linuxový výukový server.

Studentům je automaticky zřízen přístup na začátku semestru. Na konci semestru se studentská konta ruší, proto si nezapomeňte svá data včas zálohovat. Na práci se serverem Eso se vztahuje příkaz rektora č. 1/2007.

Na server lze přistupovat pomocí SSH. SSH klientem pro unixové systémy je "ssh", pro Windows je to program Putty.


Omezení přístupu k SSH

Z bezpečnostních důvodů je omezeno přihlašování heslem ke službě SSH tak, že je nyní možné se heslem přihlásit pouze ze sítě VŠE (nebo ze školní VPN). Přihlašování pomocí SSH klíčů není omezeno.

Chcete-li se přihlásit heslem z domova nebo z jiného místa než ze sítě VŠE, nejjednodušší je použít školní VPN.

Alternativu představuje použití SSH klíče. Ten je třeba nejprve vygenerovat a přenést na server, než se s ním můžete přihlásit.

Návody pro práci s SSH klíči:

Pro Windows a Putty

Pro Linux a MacOS

Budete-li používat WinSCP pro kopírování souborů a budete mít vygenerovaný a na serveru nainstalovaný SSH klíč, pak postačí v přihlašovacím dialogu klepnout na tlačítko Pokročilé, zvolit položku SSH / Autentizace a zvolit soubor s vaším soukromým klíčem.


Přístup pomocí SSH klienta

Unixové systémy mají SSH klienty běžně k dispozici, k připojení k esotemp.vse.cz lze tedy použít příkaz:

 ssh xname00@esotemp.vse.cz

Přístup pomocí Putty

Po spuštění Putty je třeba pouze vyplnit "Host Name", kam zadáme "esotemp.vse.cz". Následně zvolíme "Open", zapíšeme své uživatelské jméno a zadáme heslo. Jako heslo použijte heslo do Novellu, tj. do školní sítě.


Kopírování souborů

Pro kopírování souborů na server je možné použít "scp" v unixových systémech nebo WinSCP v operačních systémech MS Windows.


Přístup k MySQL databázi

Každému studentovi na Esu je zřízen účet v databázi MySQL. Uživatelským jménem je váš xname, heslo je generováno náhodně a uloženo v souboru 'mysql-heslo.txt' ve vašem domovském adresáři.